Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk
Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna
artykuł można przeczytać pod linkiem

Edwin Bendyk
Kongres Kultury: zadania do odrobienia
artykuł można przeczytać pod linkiem

Edwin Bendyk
Duma i wstyd
artykuł można przeczytać pod linkiem

Grzegorz Sroczyński
Przemysław Czapliński: Koniec wstydu, czas na horror. Rozmowa “Dużego Formatu”
artykuł można przeczytać pod linkiem

Przemysław Czapliński
Zbyt późna Nowoczesność
artykuł można przeczytać pod linkiem

Opracowanie Ruchu Obywateli Kultury
Programy realizujące postulat zwiększenia wydatków na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa.
artykuł można przeczytać pod linkiem

Rada Ministrów
Pakt dla kultury
artykuł można przeczytać pod linkiem

Agata Adamiecka-Sitek, Iwona Kurz 
Demokracja. Zrób to sam
Piknik Golgota Polska. Sztuka – religia – demokracja, red. Agata Adamiecka-Sitek, Iwona Kurz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej – Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego, Warszawa 2015
artykuł można przeczytać pod linkiem

Edwin Bendyk 
Dziwna Rewolucja; Piknik Golgota Polska. Sztuka – religia – demokracja, red. Agata Adamiecka-Sitek, Iwona Kurz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej – Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego, Warszawa 2015
artykuł można przeczytać pod linkiem

Małopolski Instytut Kultury

Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Raport końcowy.

Zespół projektu badawczego. Koordynacja projektu: Weronika Stępniak, Kraków 2014

artykuł można przeczytać pod linkiem

Marek Krajewski, Filip Schmidt

Plastyka i muzyka w szkołach podstawowych i gimnazjach w Polsce. Wybrane ustalenia badawcze.

Kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych?

Zachwiana hierarchia.

Organizacja i wyposażenie.

cały artykuł można przeczytać pod linkiem

Gdzie jest Polska? Spotkanie z prof. Przemysławem Czaplińskim

Polityka, 8 września 2016