Marta Białek-Graczyk – animatorka kultury, socjolożka. Założycielka i prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Autorka i współautorka projektów społecznych i kulturalnych oraz publikacji (m.in “Zoom na domy kultury”, “DLA – Animacja kultury”, „Jaskółki – nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury“). Akuszerka ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych. Założycielka Sieci Latających Animatorów Kultury. W publikacji „Kulturalny start-up od pomysłu do realizacji“ zbiera ponad 13 letnie doświadczenia Towarzystwa „ę“ w inkubowaniu innowacji w kulturze i działaniach społeczno-kulturalnych.

dr hab. Helena Duć-Fajfer – adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich UJ, wykładowczyni języka, kultury i literatury łemkowskiej na UP w Krakowie, w latach 2005-2014 reprezentantka Łemków w KWRiMNiE. Zajmuje się etnicznością w literaturze, dyskursami mniejszości etnicznych, pograniczem kulturowo-etnicznym, relacjami międzykulturowymi, rewitalizacją zagrożonych języków i kultur. Autorka 190 prac z tego zakresu, w tym monografii Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w. i Między bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce.

Paweł Gogołek – kulturoznawca, manager projektów kulturalnych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi oraz zdobywania środków zewnętrznych na działania związane z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną i badaniami kultury. Wykłada na poznańskich uczelniach, prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania i marketingu dla samorządowców i kadry kierowniczej ośrodków kultury. Prowadzi działalność związaną z nowymi technologami łącząc świat kultury i IT. Projektuje nowe rozwiązania dla instytucji publicznych oraz szkoli w zakresie innowacji IT.

Katarzyna Grubek – absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Uniwersyteckiego Kolegium Języka Francuskiego w Warszawie. Kierowniczka działu Kultura i Media w Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym pracuje od 2005 roku. Autorka publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych, m.in. „Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole”, „Literacki atlas Polski”, „Miłosz odnowa”, „Włącz się. Młodzi i media”. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Chata z pomysłami”.

Ewa Gruda – absolwentka polonistyki UW. Ponadto: studia pedagogiczne w zakresie edukacji polonistycznej i muzycznej. Od lat związana z literaturą dla dzieci i młodzieży jako publicystka, redaktorka, jurorka w konkursach literackich. Od 1998 roku kierownik Muzeum Książki Dziecięcej i członek Polskiej Sekcji IBBY. Autorka licznych recenzji, redaktorka „Świata Książki Dziecięcej”, członek redakcji edycji warszawskiej „Guliwera”. Organizatorka działań popularyzatorskich, takich jak wystawy według własnego scenariusza, spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty twórcze z dziećmi, wykłady dla studentów.

prof. dr hab. Dorota Ilczuk – ekonomistka, teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Założycielka i wieloletni prezes fundacji Pro Cultura. Prekursorka rozwoju ekonomiki kultury jako dyscypliny naukowej. Interesuje się problemami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarką kreatywną, rynkiem pracy artystów i rolą producentów w gospodarce kreatywnej.

Pozostałe obszary tematyczne: ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności kulturalnej, modele biznesowe w sektorze kreatywnym, zależności pomiędzy polityką kulturalną i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, sektor nonprofit, zasady, formy i kryteria finansowania kultury ze środków publicznych, zagraniczne modele finansowania kultury, organizacje pozarządowe w kulturze, crowdfunding, csr.

Na Uniwersytecie SWPS jest kierownikiem Katedry Zarządzania. Wykłada również na Uniwersytecie Jagiellońskim i SGH. W pracy wykładowcy akademickiego ceni kontakt ze studentami i możliwość tworzenia z nimi zespołów badawczych.

Maciej Jakubczyk – animator kultury, socjolog, szef działu edukacji w Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty oraz dyrektor Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Europa Cinemas, wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

prof. Izabela Kowalczyk – profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, historyczka sztuki, kulturoznawczyni, badaczka i teoretyczka sztuki i kultury współczesnej. Autorka książek: „Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90.” (2002), „Niebezpieczne związki sztuki z ciałem” (2002), „Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi. Sztuka i feminizm w Polsce” (2010), „Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej” (2010). Autorka ponad 200 artykułów w zbiorach i czasopismach naukowych. Kuratorka wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu, Galerii ON w Poznaniu, CSW Znaki Czasu w Toruniu. Laureatka Nagroda Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy za działalność krytyczną i naukową oraz nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki za książkę „Ciało i władza”.

prof. Waldemar Kuligowski – profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Od 2013 roku przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania terenowe w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Węgrzech, Serbii i Uzbekistanie. Ostatnio zajmuje się festiwalami i festiwalizacją. Redaktor “Czasu Kultury”.

prof. dr hab. Kamil Kuskowski – (ur. 1973, Zakopane); studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi (1995-2000). Pełni funkcję dziekana na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów, Akademii Sztuki w Szczecinie gdzie prowadzi Pracownię Działań Audiowizualnych i Performatywnych. Jest współzałożycielem Galerii Zona Sztuki Aktualnej w Szczecinie oraz koordynatorem Bank Pekao Project Room w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Krystyna Lipka-Sztarbałło – plastyczka. Animatorka kultury, popularyzatorka wiedzy o książce dla dzieci. Zilustrowała kilkadziesiąt książek i współilustrowała kilkanaście podręczników. Za swoje opracowania otrzymała wiele nagród w Polsce i za granicą. Entuzjastka nowego spojrzenia na sztukę, jako przestrzeni kształtującej partnerskie relacje miedzy dzieckiem a dorosłym, oraz narzędzie sprzyjające wszechstronnej edukacji: „przez sztukę do nauki”.

Anna Makówka-Kwapisiewicz – historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Wydawnictwami Austeria i Midrasz, Stowarzyszeniem Centrum Polsko-Niemieckie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacją im. Stefana Batorego, Ośrodkiem Karta, Internationaler Bund Polska i Radiem Kraków Małopolska. Autorka projektu wydawniczego „Majses”, w którym jedna z książek, Majn Alef Bejs, zdobyła główną nagrodę BolognaRagazzi Award podczas Targów Książki Dziecięcej w Bolonii. Członkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Ukończyła Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego i Szkołę Coachów ROZVIYAK. Obecnie robi doktorat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na temat kobiet żydowskich i ich doświadczenia Holokaustu i pracuje w National Democratic Institute | NDI|.

Izabela Morska – pisarka, poetka, wykładowca w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych UG. Autorka Absolutnej Amnezji i Twórczego pisania dla młodych panien. W swych opowiadaniach prezentuje postaci ze środowisk marginalizowanych (imigranci, bezdomni, osoby nieheteroseksualne). W 2014 roku utrwaliła “wojnę episkopatu z gender” w Dzienniku Opinii. Jej ostatnia książka Glorious Outlaws: Debt as a Tool in Postcolonial Fiction (2016) dotyczy długu jako motywacji do działania. Postuluje wprowadzenie zajęć z twórczego pisania jako narzędzia do nauki empatii w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Monika Obuchow – dziennikarka i reżyserka telewizyjna, działaczka społeczna i popularyzatorka kultury dla dzieci, doktorantka SWPS, publicystka, blogerka (ZORROBLOG). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodzona w 2008 roku przez IBBY za upowszechnianie czytelnictwa.

Joanna Olech – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Ilustratorka. Recenzentka literatury dziecięcej. Współautorka podręczników do języka polskiego. Wykładowczyni UW, Wydział Polonistyki, studia podyplomowe. Ekspertka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Członkini Sekcji Polskiej IBBY (International Board on Books for Young People).

Ewelina Rąbowska – literaturoznawczyni, specjalizująca się w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe “Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” pod kier. prof. dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego. Uczestniczka studiów doktoranckich w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej ILP UW. Pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Autorka artykułów naukowych i recenzji książkowych. Członkini PS IBBY oraz Pracowni Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży.

Michał Sęk – geograf, uczestnik badań ewaluacyjnych i terenowych dotyczących m.in. oceny wpływu Polityki Spójności na rozwój polskich miast oraz infrastruktury transportowej w polskich regionach. Członek zespołu DNA Miasta. Realizator oraz współautor badań polityki kulturalnej w Słupsku, Koszalinie, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze. Stypendysta rządu indonezyjskiego. Interesuje się rozwojem lokalnym i regionalnym oraz ekonomią rozwoju tak w Polsce, jak i w Indonezji. Instruktor narciarstwa zjazdowego i wspinaczki sportowej.

Marta Skowrońska – Markiewicz – menadżerka kultury i animatorka. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje koordynację i produkcję projektów edukacyjnych i festiwali artystycznych, tworzenie programów wolontariatu, koordynację obsługi widowni.

Od 2012 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie tworzy dział edukacji, budując i angażując nowe publiczności. Uczestniczka i trenerka programu ADESTE.

Barbara Janina Sochal – autorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z zakresu edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę; współorganizatorka ogólnopolskich konferencji edukacyjnych, konkursów, przeglądów artystycznych. Była wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (lata 1998-2007), gdzie zajmowała się m.in. edukacją kulturalną i pozaszkolną, prawami człowieka – dziecka oraz profilaktyką, w tym wykluczeniem społecznym i wyrównywaniem szans edukacyjnych (życiowych) dzieci i młodzieży. Do końca 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od 2011 roku jest Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Jan Strumiłło – architekt uprawniony, członek MOIA. Prowadzi własną praktykę w Warszawie. Stypendysta AHO w Oslo. Pracował jako architekt dla Baumschlager Eberle w Szwajcarii i Austrii. Absolwent ETH w Zurychu. Praktykę zdobywał pracujac m.in. dla JEMS w Warszawie. Jego projekt dyplomowy Dobra/Drewniana zdobył nagrodę im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Autor książki “Ukryty Modernizm”. Jego główne zainteresowania to mieszkania i budynki mieszkalne wraz z powiązaną problematyką polityczna, socjologiczna, ekonomiczna i techniczna. Pasjonat architektury drewnianej.

Justyna Szlachta Misztal – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe skupione wokół szeroko pojmowanego zagadnienia pogranicza kulturowego oraz dotyczące literatury tożsamościowej.

Kazimierz Szufnik – inżynier w dziale badań i rozwoju. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Działacz społeczny, członek sekcji Edukacja Mazowsze Komitetu Obrony Demokracji.

Joanna Tabaka – trenerka, specjalista ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Od ponad 7 lat związana z warszawskimi instytucjami i projektami kulturalnymi. Jest certyfikowanym koordynatorem wolontariatu. Realizuje warsztaty z zakresu promocji kultury i audience development. Prowadzi autorski blog pt. „Widok na Widownię”. Tegoroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego realizuje cykl 10 spotkań o rozwoju publiczności. Jej życiową misją jest przełamywanie wszelkiego rodzaju barier w dostępie do kultury.

Joanna Talewicz-Kwiatkowska – doktor Antropologii Kulturowej.Obecnie adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na UJ.Uczestniczka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program,stypendystka programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses.Uczestniczka programu Leadership Academy for Poland.W latach 2013-2016 członkini Rady Konsultacyjnej działającej przy Radzie do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben. Redaktor naczelna kwartalnika społeczno-kulturalnego Dialog-Pheniben.

Bogdan Zdrojewski – ur. w 1957r. w Kłodzku. Ukończył filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej (1983-1989), a następnie UWr. W latach 80. działacz opozycji.

Radny i pierwszy prezydent Wrocławia wybrany w wolnych wyborach (1990-2001), senator (1997-2000) i poseł na Sejm RP (2001-2014). Najdłużej urzędujący w III RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007-2014). Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Komandora Legii Honorowej. Jako europoseł pracuje m.in. w Komisji Kultury i Edukacji.

Prywatnie pasjonuje się fotografią.

Zuza Ziółkowska/Hercberg – malarka oraz autorka instalacji i działań performatywnych. Artystkę interesuje temat pamięci i cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i przynależnością do Miejsca. Jest doktorantką na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr hab. Pawła Susida oraz Pracowni Sztuki w Domenie Publicznej prof. Krzysztofa Wodiczko. Ukończyła z wyróżnieniem rektorskim ASP w Warszawie, Pracownię Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr hab. Pawła Susida. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz UKSW w Warszawie, gdzie studiowała dziennikarstwo.

www.ziolkowskahercberg.com

www.zuzaziolkowska.com

Iwo Zmyślony – krytyk sztuki i metodolog. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. Tytuł doktora uzyskał na podstawie pracy o pozawerbalnych wymiarach poznania i wiedzy (tacit knowledge). Stypendysta programów GFPS, DAAD, MNiSW, NCN i Młoda Polska. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Form w Poznaniu. Współpracuje z „Dwutygodnikiem” i TVP Kultura.